váš partner na ceste osobnostného rozvoja

1. Zaregistrovanie zákazníka.

Na našej stránke môžete nakupovať len po vyplnení povinných položiek v registračnom formulári.

2. Objednávanie tovaru.

Odoslaním objednávky „kúpiť knihu“, dostanete spätne potvrdenie o prijatí vašej objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

3. Dodacia lehota.

Najbližší pracovný deň po potvrdení vašej objednávky, daný titul odosielame dobierkou.

4. Cena.

Cena samotného titulu, rovnako ako cena dobierky, je cena konečná.

5. Spôsob dodania tovaru.

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listovej/balíkovej dobierky. Štandardná doba doručenia titulu, je 1-3 pracovné dni. V prípade, ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené do 7 dní po tom, čo ste dostali „potvrdenie o prijatí vašej objednávky“, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Informácie o možných dôvodoch nedoručenia vám poskytneme následne po preverení u Slovenskej pošty.

6. Spôsob platby.

Dobierka (hotovosť pri doručení zásielky).
Prevodný príkaz na základe vystavenej faktúry (iba firmy a organizácie po predchádzajúcej dohode)
V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad.

7. Poštovné a iné poplatky.

Dobierkou a prevodným príkazom: 2,50 € (do hodnoty tovaru 30,- €), od hodnoty tovaru 31,- € a viac poštovné neúčtujeme
Iné poplatky neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok, na základe vášho želania, vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

8. Záručná doba.

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Garantujeme zákazníkovi:
- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky
- dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
- priloženie daňového dokladu

Nenesieme zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- poškodenie zavinené doručovateľom ( viditeľne poškodený tovar - poškodený obal balíka a pod.)

9. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana.

Odoslaním objednávky potvrdzujem, že som porozumel obchodným podmienkam a zároveň udeľujem súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. SR, spoločnosti VÁŠ CIEĽ s.r.o. Winterova 62, 921 01 Piešťany (IČO: 46394885) ako správcovi, prípadne tretej osobe, za účelom zaradenia do databázy správcu a ďalšieho marketingového spracovania, napr. ponúkanie výrobkov a služieb a za účelom zasielania na 10 rokov od udelenia súhlasu. Beriem na vedomie, že mám právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 20, ods. 1, písmeno a), d) až f) zák. č. 428/2002 Z.z. SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek na adrese správcu odvolať.

VÁŠ CIEĽ s.r.o. Winterova 62,
921 01 Piešťany
e-mail: info@vasciel.eu
tel: +421 (0)33 7749999
tel: +421 (0)905 244199
IČO: 46394885
DIČ: 2023362231

Myšlienka týždňa

„Lichôtka ide cez zuby. Úprimné uznanie ide zo srdca.“