váš partner na ceste osobnostného rozvoja

www.vasciel.eu
info@vasciel.eu

+421 (0)905 244199

Office:
VÁŠ CIEĽ s.r.o.
Kuzmányho 3
921 01 PiešťanySídlo:
VÁŠ CIEĽ s.r.o.
Winterova 62
921 01 Piešťany

Zapísaná v OR okresný súd Trnava
Vložka číslo : 28260/T

IČO : 46 394 885
DIČ : 2023362231

Bankové spojenie
4290027006/3100

Myšlienka týždňa

„Túžba po niečom bude vždy mocnejšia než
spokojnosť z jej dosiahnutia.“