váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Myšlienka týždňa

„Túžba po niečom bude vždy mocnejšia než
spokojnosť z jej dosiahnutia.“