váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Myšlienka týždňa

„Lichôtka ide cez zuby. Úprimné uznanie ide zo srdca.“