váš partner na ceste osobnostného rozvoja

14.11.2014

Žijeme v realite, alebo umelom svete domnienok?
Väčšina toho, čo dnes považujeme za normálne, bežné, správne či uskutočniteľné, nie sú v skutočnosti naše osobné presvedčenia, ale spoločenské programy. Našim základným nástrojom je mozog. Myšlienky, pocity, aktivita. Buďme vo svojom živote aktívni tak, aby bolo dobre nám aj iným ľuďom. Ak sa naučíme opustiť zónu komfortu, získame prospešnú skúsenosť.

“Igor Orviský“
Viac myšlienok nájdete v knihe EMOČNÝ LABYRINT.

Myšlienka týždňa

„Lichôtka ide cez zuby. Úprimné uznanie ide zo srdca.“