váš partner na ceste osobnostného rozvoja

25.01.2020

Mozog a jeho „neurálne brázdy“.
Náš mozog má prirodzené sklony, vrstovnice. Sú úplne jedinečné, rovnako ako naše DNA, či odtlačky prstov. Preto pravý dôvod toho, čo sa učíte, a skúseností, ktoré nadobúdate, by nemalo byť presadzovanie názorov, ale spoznanie seba samého.Je náročné spoznať svoju osobnosť, hlavne ak dáme prednosť posudzovaniu vonkajších podnetov.

“Igor Orviský“
Viac myšlienok nájdete v knihe EMOČNÝ LABYRINT.

Myšlienka týždňa

„Lichôtka ide cez zuby. Úprimné uznanie ide zo srdca.“