váš partner na ceste osobnostného rozvoja

14.10.2017

Argumentácia a memorovanie.
“To už poznám, to som už počul, o tom som už čítal, toto už viem“. Alebo: „Hlúposť, to nemôže fungovať, to je nezmysel.“ Takéto a im podobné vyjadrenia sú veľmi nebezpečné myšlienkové pochody, ktoré nám bránia pozrieť sa na veci inak a dostať sa k ich skutočnej podstate.


“Igor Orviský“
Viac myšlienok nájdete v knihe EMOČNÝ LABYRINT.





Myšlienka týždňa

„Lichôtka ide cez zuby. Úprimné uznanie ide zo srdca.“