váš partner na ceste osobnostného rozvoja

24.02.2018

Naše myšlienky rozhodujú.
O našom postoji, náš postoj rozhoduje o našich citoch a naše city rozhodujú o našom konaní. To, ako myslíme – cítime – konáme, rozhoduje o našom živote. Dať prednosť vonkajším dejom kontrahovaným z prostredia, pred poznávaním svojich skutočných možností a rozvíjaním talentu, zväčša neprináša veľa dobrého. Nečakajme na vhodný okamih. Najvhodnejšia doba je teraz.


“Igor Orviský“
Viac myšlienok nájdete v knihe
EMOČNÝ LABYRINT.


Myšlienka týždňa

„Lichôtka ide cez zuby. Úprimné uznanie ide zo srdca.“