váš partner na ceste osobnostného rozvoja

 • detail

  25.01.2020

  Mozog a jeho „neurálne brázdy“.

 • detail

  19.09.2019

  Príčina a dôsledok

 • detail

  06.05.2019

  Toxická závisť

 • detail

  30.03.2019

  Človek v problémoch.

 • detail

  23.02.2019

  Ako identifikovať to, či kráčate správnym smerom?

 • detail

  24.11.2018

  S čím nepočítajú ani tie najprepracovanejšie príručky timemanagementu?

 • detail

  18.08.2018

  Stres je osobným fenoménom, aj kolektívnym športom.

 • detail

  19.05.2018

  Čo je základom pozitívneho myslenia?

 • detail

  24.02.2018

  Naše myšlienky rozhodujú.

 • detail

  14.10.2017

  Argumentácia a memorovanie.

 • detail

  17.06.2017

  Ako zvýšiť hodnotu svojho života?

 • detail

  09.01.2015

  Optimálna úroveň mentálnej kondície.

 • detail

  14.11.2014

  Žijeme v realite, alebo umelom svete domnienok?

 • detail

  12.09.2014

  Predsavzatia.

 • detail

  11.07.2014

  Udržateľná životná úroveň.

 • detail

  16.05.2014

  Dokážeme byť skutočne stále šťastní?

Myšlienka týždňa

„Túžba po niečom bude vždy mocnejšia než
spokojnosť z jej dosiahnutia.“