váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Hygiena mysle

Hygiena mysle dodáva pozitívnu energiu, motiváciu a vášeň naprieč celým životným spektrom a celkovo pomáha zvyšovať kvalitu života. Je základom osobnostného rozvoja a spočíva v systéme vedecky prepracovaných pravidiel a prospešných doporučení. Pre väčšinu úspešných ľudí je to celoživotný proces systematickej práce na svojej vnútornej rovnováhe a zdravom sebavedomí.

Cieľom seminára je:
- zvýšenie psychickej aj fyzickej kondície
- udržanie a prehĺbenie duševnej rovnováhy
- úprava životných postojov
- posilnenie vnútornej spokojnosti
- budovanie zdravého sebavedomia
- rozvoj svojich silných stránok
- sebamotivácia

Seminár je určený ľuďom, ktorých cieľom je:
- životná rovnováha
- udržanie výkonnosti
- celkové porozumenie
- práca s ľuďmi

Ako bude seminár prebiehať?
Budete mať možnosť sledovať, aktívne sa zapájať a prakticky vyskúšať dostupné spôsoby, ako zlepšovať komunikačné schopnosti.

Som veľmi rád, že Vás zaujal práve seminár zameraný na hygienu mysle. Moje meno je Igor Orviský, som autorom knihy EMOČNÝ LABYRINT, pôsobím ako mentor v rôznych spoločnostiach, venujem sa motivácii, koučingu a seminárom pre verejnosť.

Viac ako 200 minút Vás budem sprevádzať svetom osobnostného rozvoja.

Piešťany, Kuzmányho 3

Zúčastním sa - PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Prihlásenie je záväzné, na základe vyplnených údajov Vám bude zaslané avízo - podmienky úhrady.

* - povinné položky

  Firemné údaje
 
 
 
 
   
   
 
 
Dodacie údaje: vyplňte v prípade, že sú odlišné od fakturačných údajov.
   
   
   
   
 
 
  Súhlasím s obchodnými podmienkami
     

Myšlienka týždňa

„Túžba po niečom bude vždy mocnejšia než
spokojnosť z jej dosiahnutia.“