váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Myšlienka týždňa

„Človek sa môže dostať na tie najvyššie vrcholy, ale nemôže tam dlho zotrvať.“