váš partner na ceste osobnostného rozvoja

 • detail

  09.01.2015

  Optimálna úroveň mentálnej kondície.

 • detail

  14.11.2014

  Žijeme v realite, alebo umelom svete domnienok?

 • detail

  12.09.2014

  Predsavzatia.

 • detail

  11.07.2014

  Udržateľná životná úroveň.

 • detail

  16.05.2014

  Dokážeme byť skutočne stále šťastní?

 • detail

  14.03.2014

  Mozog a jeho „neurálne brázdy“.

 • detail

  10.01.2014

  Príčina a dôsledok

 • detail

  15.11.2013

  Ako zvýšiť hodnotu svojho života?

 • detail

  19.09.2013

  Toxická závisť

 • detail

  12.07.2013

  Argumentácia a memorovanie.

 • detail

  09.06.2013

  Človek v problémoch.

 • detail

  04.05.2013

  Naše myšlienky rozhodujú.

 • detail

  20.04.2013

  Čo je základom pozitívneho myslenia?

 • detail

  16.04.2013

  Stres je osobným fenoménom, aj kolektívnym športom.

 • detail

  11.04.2013

  S čím nepočítajú ani tie najprepracovanejšie príručky timemanagementu?

 • detail

  11.04.2013

  Ako identifikovať to, či kráčate správnym smerom?

Myšlienka týždňa

„Človek sa môže dostať na tie najvyššie vrcholy, ale nemôže tam dlho zotrvať.“